1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ

1.2. Kupujúci

1.3. Obchodné podmienky

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Ponuka tovaru

2.2. Objednávka

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.4. Spôsob dopravy

2.5. Spôsob platby

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.7. Darčekové poukazy a zľavové kódy

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia doba

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

5. Záručné podmienky

6. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

7. Záverečné ustanovenia